2003

ABB, s.r.o. - Úpravy na kompenzační stanici 6 kV trati HCC ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.

Retrofit stávajícího podružného skříňového rozváděče 6 kV, zahrnující výměnu výsuvných částí za nové podvozky s vakuovým vypínačem ABB VD4. Výměna přístrojových transformátorů proudu, pomocné výzbroje NN v ovládacích nadstavbách rozváděče 6 kV a doplnění ukazatelů do pomocného rozváděče NN.

Realizace: divize Realizace a inženýrink