2019

Rohde&Schwarz GmbH - Přístrojové ovladače pro přístroje firmy Rohde&Schwarz

ELCOM a.s. zajišťuje tvorbu a údržbu přístrojových ovladačů pro všechny přístroje firmy Rohde&Schwarz od roku 1997. Ovladače jsou vyvíjeny v prostředích LabVIEW a LabWindows/CVI. Součástí vyvinutých ovladačů jsou také instalátory pro různá cílová vývojová prostředí. Jedná se o dlouhodobou nepřetržitou spolupráci, kdy každoročně vznikne několik desítek nových nebo aktualizovaných ovladačů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace