2004

Olympus Czech Group, s.r.o. - Podavač vzorků pro mikroskopy

Vývoj a výroba mechanických i elektronických komponent podavače sklíček. Komplet podavače je montován na základní desce a sestává se z otočného zásobníku na cca 90 sklíček, podávacího ramene, které slouží k uchopení vzorku, jeho vyjmutí a založení pod mikroskop do zakládacího rámečku. Podavač je ovládán krokovými motory v několika osách. K řízení krokových motorů byla vyvinuta modulární elektronika sestávající z řídicí části a výkonových prvků, celek je řízen z PC pomocí programu vytvořeného ve vývojovém prostředí LabVIEW od firmy National Instruments.

Realizace: divize Virtuální instrumentace