2004

LEM - Výroba GPIB (IEEE 488) karet pro analyzátor výkonu LEM Instruments

Karty jsou řešeny jako zásuvný modul s konektorem pro připojení k vnitřní sběrnici přístroje na jedné straně a konektorem GPIB na druhé. Vnitřní sběrnice přístroje je 33 MHz, 32-bitová, hlavní procesor přístroje je Motorola Cold Fire. Plošný spoj karty GPIB rozhraní je oboustranný. Pro realizaci GPIB přenosu je použit specializovaný čip GPIB TNT488 od firmy National Instruments. Propojení GPIB čipu s vnitřní sběrnicí přístroje pomocí CPLD realizující vhodnou logiku. Karty jsou průběžně dodávány v menších sériích podle požadavků zákazníka. Byl vyvinut softwarový ovladač pro kary GPIB rozhraní pro operační systém MQX přístroje. Ovladač podporuje komunikaci s GPIB TNT488 čipem v režimech PIO, IRQ i DMA v obou směrech. Ovladač je součástí firmware přístroje. Maximální přenosová rychlost realizovaného GPIB rozhraní je 1 MB/sec. Karta byla vyvinuta v roce 2002, od té doby bylo vyrobeno a firmě LEM dodáno více než sto karet.

Realizace: divize Virtuální instrumentace