2004

LEM - Vývoj USB+Ethernet karet pro analyzátor výkonu LEM Instruments

Tato karta navazuje na již dříve vyvinutou kartu Ethernet+GPIB. Karta realizuje komunikační rozhraní USB a Ethernet. Aktivní je vždy jedno rozhraní. USB část je řešena pomocí řadiče FTDI typu FT245B. Komunikace uvnitř přístroje je řešena přes UART rozhraní za použití FPGA realizujícího stavový automat zajišťující přenosy dat mezi FIFO buffery a řadičem USB. Byl vyvinut softwarový ovladač pro operační systém MQX přístroje. Ovladač je součástí firmware přístroje. Maximální přenosová rychlost realizovaného USB rozhraní je 800 kB/sec. Karta byla vyvinuta v roce 2005.

Realizace: divize Virtuální instrumentace