2004

LEM - Výroba Ethernet+GPIB ( IEEE 488) karet pro analyzátor výkonu LEM Instruments

Tato karta navazuje na již dříve vyvinutou kartu rozhraní GPIB. Karta realizuje komunikační rozhraní GPIB a Ethernet. Aktivní je vždy jedno rozhraní. Ethernetová část je řešena pomocí řadiče Realtek RTL8201BL a čipu s hardwarovou implementací TCP/IP protokolu od firmy Wiznet. Čip Wiznet je propojen s vnitřní sběrnicí přístroje pomocí CPLD realizující vhodnou logiku. Byl vyvinut softwarový ovladač pro operační systém MQX přístroje. Ovladač podporuje komunikaci s Wiznet čipem v režimu PIO v obou směrech. Ovladač je součástí firmware přístroje. Maximální přenosová rychlost realizovaného Ethernet rozhraní je 1,5 MB/sec. Karta byla vyvinuta v roce 2003, od té doby bylo vyrobeno a firmě LEM dodáno přes sto karet.

Realizace: divize Virtuální instrumentace