2004

Embraco Slovakia s.r.o. - Zkušebna na testování chladicích systémů

Návrh a komplexní realizace měřicího a řídicího systému pro zkušebnu na měření parametrů kompresorů. Měření elektrických parametrů analyzátorem BK-ELCOM, teplot a tlaků moduly National Instruments FieldPoint ad. Dodávka speciálních měničů. Dodávka řídicího rozváděče s průmyslovým PC.

Realizace: divize Virtuální instrumentace