2004

Dopravní podnik Ostrava - Asistence při ladění programu PLC zkušebny stejnosměrných trakčních motorů

Asistence při návrhu spínacích sekvencí a regulačních algoritmů pro jednotlivé kroky zkoušky stejnosměrných trakčních motorů. Algoritmy byly programovány v PLC Simatic. Řídicí aplikace je vytvořena v LabVIEW od firmy National Instruments a běží na řídicím průmyslovém PC zkušebny.

Realizace: divize Virtuální instrumentace