2005

VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s. - Dodávka záložního počítače pro tester modulů HVAC

Záložní počítač obsahuje zásuvné karty National Instruments, je na něm nainstalován software testeru založený na prostředí TestStand.

Realizace: divize Virtuální instrumentace