Zobrazit vše jako strom

Reference

Filtrování referencí Skrýt filtr Kalendář Kalendář

Filtrované reference:

2011

Swoboda CZ s.r.o. - Osvětlení pro kamerový systém na kontrolu pájení

Návrh a výroba LED dómového osvětlení pro kamerový systém v zařízení na automatickou kontrolu pájených spojů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Secop s.r.o. - Zkušební zařízení pro kontrolu kompresorů a rozběhových prvků

Zkušební zařízení určené pro funkční testy kompresorů a rozběhových prvků kompresorů. Zařízení se sestává z pneumatické a elektrické části. Vysoká modularita napájecí a měřicí části testeru umožňuje hlavní řídicí aplikaci vykonávat zákazníkem požadované funkční testy (kompresorů, rozběhových relé, ePTC elementů, atp.) a zaznamenávat jejich průběh pro pozdější vyhodnocení. Pneumatické parametry: měření tlaku sání kompresoru (0-2 bar), regulace tlaku sání (0-2 bar), tlak na výstupu (0-20 bar), výtlak (0-200 l/min) kompresoru. Elektrické parametry: volba zdrojové části (volitelně 0-300 V AC/45-65 Hz, 0-60 V DC), měření odpor

...
2011

Schneider Electric, s.r.o. - Zařízení pro funkční zkoušky stykačů

Zařízení je určeno k provádění typových zkoušek elektromechanických stykačů. Zařízení provádí automatizované zkoušky mechanických a elektrických parametrů stykačů. Univerzální zakládání určeno pro různé rozměry a typy stykačů. Elektrická a mechanická (bezdotykový laserový měřič délky) detekce okamžiku sepnutí/rozepnutí. Měřicí rozsahy 85 mA - 65 A, 25 V - 700 V. Záznam měření, grafický výstup.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Edwards, s.r.o. - Software pro linku na výrobu a testování vakuových pump

Vývoj a instalace softwarových aplikací pro výrobní linku: software pro přenosné PC stanice sloužící k informování obsluhy v průběhu montáže, software pro funkční tester (nahrávání firmware a parametrů do vakuových pump, testování parametrů, měření vibrací), software pro zařízení na měření těsnosti, software pro zařízení na měření elektrické odolnosti, databázová aplikace pro správu, konfiguraci a vizualizaci testů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Schneider Electric, s.r.o. - Zkušební zdroj, Zkušební zdroj 4 kVA pro zkušebnu stykačů

Výstup s jednofázovým sinusovým napětím, 50 Hz nebo 60 Hz, se čtyřmi napěťovými hladinami (5-60 V, 15-150 V, 35-350 V a 70-700 V).

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2011

České dráhy - Zálohovaný napájecí zdroj UNZ-3 (České dráhy, 2011)

Řada statických zálohovaných zdrojů UNZ-3 pro napájení drážních zabezpečovacích zařízení.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2011

PRECHEZA a.s. - Výměna kabelů a regulátorů

Výměna kabelů na trafu T70, výměna kabelu ventilátoru, dodávka regulátorů jalového výkonu.

2011

MERO ČR, a.s. - Ochrana proti přepětí ČS Benešovice

Výměna a doplnění svodičů přepětí vč. konstrukcí a připojení na ČS Benešovice.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2011

MERO ČR, a.s. - Rozdělení zátěže ČS Benešovice

Rozdělení zátěže ČS Benešovice.

2011

MERO ČR, a.s. - UPS pro armaturní objekty

Doplnění UPS pro armaturní objekty na ropovodu Družba - Moutnice, Rajhrad a Radostín.

2011

ArcelorMittal Ostrava - Odprášení AMO Sever. Dodávka technologie silnoproud

Dodávka rozvoden, 3 regulovaných pohonů ventilátorů 1410 kW / 690 V / 1000 min-1 v blokovém uspořádání transformátor - frekvenční měnič - motor. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měniče ABB: ACS800.
Asynchronní motory: Siemens.

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2011

Siemens s.r.o., závod mobility - Přístroj pro měření tlakových úbytků ventilačního systému synchronního generátoru

Návrh a dodávka přístroje pro měření 25-ti signálů tlakových úbytků ventilačního okruhu v rozsahu +/-8500 Pa, 7-mi teplotních bodů napříč ventilačním okruhem v rozsahu 0-200 °C, měření teploty, tlaku a vlhkosti okolního vzduchu, zákaznický SW s možností sledování aktuálních hodnot přetlaků nebo podtlaků, dlouhodobý záznam, přepočet hodnot měření průtoku vzduchu pomocí dýz.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Valeo Klimasysteme GmbH - Dodávka a instalace systému SAVAS (2011)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Siemens s.r.o. Závod elektromotory - Regulovaný zdroj pro zkoušení asynchronních motorů

Výkon 200 kVA. Střídavý napěťový a proudový zdroj pro zkoušky asynchronních motorů v typové zkušebně.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2010

Záložní zdroj do elektrárny Felton, Kubánská republika

Jedná se o neredundantní provedení EZZT-1 30 kVA s jedním měničem.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2010

Carmeuse Slovakia, s.r.o. - Zvonový drtič, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony zvonových drtičů s kroužkovými motory 320 kW - 2x MA 350 HD.

Realizace: divize Pohony

2010

ČEZ a.s., Teplárna Poříčí - Pohony primárních ventilátorů pro fluidní kotle 1540 kW / 6 kV

2x regulovaný pohon primárních ventilátorů fluidní kotle 1540 kW / 6 kV. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měniče Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motory: ABB (původní).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink