Zobrazit vše jako strom

Reference

Filtrování referencí Skrýt filtr Kalendář Kalendář

Filtrované reference:

2010

ČEZ a.s., Elektrárna Prunéřov II. - Pohony uhelných mlýnů 605 kW / 690 V

Pohony uhelných mlýnů, 8x regulovaný pohon mlýnu 605 kW / 690 V, v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2010

SIGMA ENERGOINŽENÝRING - pro OOO KINEF, KIRISHI - Rusko. Pohony čerpadel 380 V

Dodávka 12 ks NN motorů 380 V / 3000 min-1 pro pohony čerpadel v nevýbušném provedení Ex d. Celkový instalovaný výkon 2320 kW.

Realizace: divize Pohony

2010

UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov - Dodávka NN motorů

Dodávka NN motorů v provedení Ex d do prostředí s nebezpečím výbuchu. Celkem 48 ks motorů různých výkonů pro pohony čerpadel a ventilátorů o celkovém instalovaném výkonu 1260 kW.

Realizace: divize Pohony

2010

ČEZ a.s., Elektrárna Tisová - Pohon sekundárního ventilátoru fluidního kotle 2250 kW / 6 kV

Dodávka náhradního motoru pro pohon sekundárního ventilátoru 2250 kW / 6 kV / 3000 min-1.

Realizace: divize Pohony

2010

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. - Kamerový systém na kontrolu založení a kvality waferu

Kamerový systém pro kontrolu založení waferu (křemíkové desky) v zařízení na vakuové nanášení vrstev. Kontrola vad waferu (praskliny, úlomky apod.). Jednoúčelové zařízení se speciálním nasvětlením a úhlovou kamerou pro vestavbu do existujících zařízení.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. - Miniaturní osvětlení pro kamerový systém na kontrolu čipů

Návrh, vývoj a výroba 30 ks miniaturních osvětlovacích kroužků pro kamerový systém na kontrolu čipů. Požadavky na vysokou tepelnou odolnost. Vestavba do stávajícího zařízení.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Behr Ostrava s.r.o. - Kamerový systém na kontrolu typu dílu

Kompaktní kamerový systém založený na inteligentní kameře (smart camera) NI 1722. Rozpoznání vadného dílu v sestavě určené k lisování. Dodávka zapouzdření systému včetně elektroinstalace, ovládacích prvků a komunikace s řídicím systémem sousedního montážního zařízení.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Danfoss Compressors, spol. s r.o. - Zařízení na vizuální kontrolu kompresorů

Automatické zařízení umístěné ve výrobní lince kontrolující řadu vizuálních parametrů kompresoru (přítomnosti a správnosti dílů, polohy dílů a popisu apod.). Kamerový systém s 5 GigE kamerami Basler, osvětlovacími LED panely a projektory. Zpracování obrazu na řídicím PC, řízení mechanických vlastností terminálem Festo CPX.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Automotive Lighting s.r.o. - Systém na kontrolu přítomnosti laku

Systém na kontrolu přítomnosti vnějšího ochranného (hard coat) laku a vnitřního laku zamezujícímu rosení (anti-fog coating) krycího skla automobilového světlometu. Spektrometrická sonda s mikroposuvem pro detekci v několika bodech, řídicí a vyhodnocovací systém na bázi kompaktního průmyslového PC s komunikací s externí technologií prostřednictvím izolovaných DIO.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Českomoravská železniční opravna - EVMZ-2 200 kVA Zdroj třísystémového trakčního napětí

Regulovaný zdroj o výkonu 200 kVA pro napájení elektrických lokomotiv. Napěťové hladiny 0-30 kV 50 Hz, 0-18 kV 16.6 Hz, 0-4 kV DC, s výkonem 200 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2010

Danfoss Compressors, spol. s r.o. - Zkušební zdroj, Zkušební zdroj s měničem o výkonu 4.2 kVA pro zkušebnu kompresorů

Zkušební zdroj, Zkušební zdroj s měničem o výkonu 4.2 kVA pro zkušebnu kompresorů, výstupní napětí v rozsahu 0 – 280 V AC.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2010

TES, s.r.o. - Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti zkušebny synchronních generátorů.

2010

MERO ČR, a.s. - Správa dokumentace DMS MERO

Správa dokumentace DMS MERO.

2010

MERO ČR, a.s. - Rekonstrukce kabelů, měření v rozvodně 110 kV

Rekonstrukce kabelů, měření v rozvodně 110 kV.

2010

MERO ČR, a.s. - Zkratovací zařízení, dodávka pojízdného zkratovacího zařízení pro skříně SR7,2

Zkratovací zařízení, dodávka pojízdného zkratovacího zařízení pro skříně SR7,2.

2010

Hydro Carbon Supply JORDAN - Dodávka VN rozváděče Unigear ZS1

Dodávka rozváděče Switchgear ZS1 - 15 polí - 3.3 kV; 1250 A; 31.5 kA pro South Refinery Basrah, Iraq.

2010

Bohemia Müller, s.r.o. - Dodávka elektromotorů mlýnů

DENOx B22 v EPRUII, dodávka elektromotorů mlýnů, frekvenčních měničů, 6 kV rozvodny a elektroobjektů 2GT v Elektrárně Prunéřov II.

2010

Siemens s.r.o., závod mobility - Zkušební pracoviště pro provádění kusových zkoušek trakčních motorů vozů metra

Návrh a dodávka testeru a vybavení zkušebního pracoviště určeného pro provedení kusových zkoušek trakčních motorů rekonstruovaných vozů metra. Tester je určen pro provádění zkoušen na typově stejných motorech a hlavním účelem je zajistit zachycení strojů, které vybočují z tolerančních pásem sledovaných veličin. Tester zkušebního pracoviště provádí kusové zkoušky v rozsahu – měření odporu vinutí, měření nakrátko, provádí se řízený rozběh válečkových ložisek, měření naprázdno, měření izolačního odporu, měření vibrací, provedení VN zkoušky se záznamem výbojové činnosti.

Realizace: divize Virtuální

...