Zobrazit vše jako strom

Reference

Filtrování referencí Skrýt filtr Kalendář Kalendář

Filtrované reference:

2010

VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s. - Dodávka a instalace systému SAVAS (Det. mikrofonu)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Valeo Klimasysteme GmbH - Dodávka a instalace systému SAVAS (2010)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

ČKD Nové Energo, a.s. - pro OOO KINEF, KIRISHI - Rusko. Pohony kompresorů

Dodávka vysokonapěťových nevýbušných asynchronních a synchronních motorů v provedení Ex p pro pohony pístových kompresorů a turbokompresorů. Celkem 6 motorů, celkový instalovaný výkon 27900 kW.

Realizace: divize Pohony

2009

Teva Czech Industries s.r.o. - Projekt Cyklosporin - Nový závod, frekvenční měniče pro regulované pohony technologie výroby

Projekt Cyklosporin - nový závod, frekvenční měniče pro regulované pohony technologie výroby. Celkem dodáno 84 pohonů o celkovém instalovaném výkonu 834 kW.

Realizace: divize Pohony

2009

ČKD Nové Energo, a.s. - pro LUKOIL, Kstovo – Rusko. Pohony turbokompresorů

Dodávka vysokonapěťových nevýbušných asynchronních motorů v provedení Ex p pro pohony turbokompresorů. Celkem 4 motory, celkový instalovaný výkon 17000 kW.

Realizace: divize Pohony

2009

E.ON Česká republika, a.s. - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (E.ON, 2009)

157x monitoring událostí na napětí analyzátory BK-ELCOM ENA075

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Transco - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (Transco, 2009)

Systém BK-SCADA pro "Digital Voltage Frequency Monitor" pomocí sdružených síťových analyzátorů BK-ELCOM ENA440.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (SEPS, a.s., 2009)

Monitoring 27-ti systémů pomocí trvale instalovaných analyzátorů kvality elektřiny ENA440 pro předávací místa PS/DS.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

NWR Energy, a.s. - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (NWR, 2009)

Systém BK-SCADA pro monitoring kvality elektřiny pro důl ČSM pomocí sdružených síťových analyzátorů BK-ELCOM ENA440.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

ČEZ, a.s. - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (ČEZ, 2009)

3x monitoring pomocí trvale instalovaných analyzátorů kvality elektřiny ENA440 pro předávací místa PS/DS.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

SPŠ - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (SPŠ, 2009)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Česká rafinérská a.s. - Pohon turbokompresoru 2500 kW / 6 kV

1x regulovaný pohon turbokompresoru 2500 kW / 6 kV, Ex: Zóna 1, v blokovém uspořádání měnič s integrovaným transformátorem – motor, se synchronním by-passem. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motor: Siemens (Loher).

Realizace: divize Pohony

2009

ČEZ a.s., Elektrárna Tisová - Pohon čerpadla sádrové suspenze 315 kW / 6 kV

Dodávka náhradního motoru pro pohon čerpadla sádrové suspenze 315 kW / 6 kV / 425 min-1.

Realizace: divize Pohony

2009

Synthos a.s., Kralupy nad Vltavou - Pohony čerpadel 315 kW / 6 kV

Dodávka 2 ks VN motorů 315 kW / 6 kV / 3000 min-1 pro pohon čerpadel v nevýbušném provedení Ex d.

Realizace: divize Pohony