Zobrazit vše jako strom

Reference

Filtrování referencí Skrýt filtr Kalendář Kalendář

Filtrované reference:

2013

ČKD KOMPRESORY a.s. - pro OOO KINEF, KIRISHI - Rusko. Pohony turbokompresorů 1500 kW / 6 kV

Dodávka tří VN motorů 1500 kW / 6 kV / 3000 min-1 pro pohony turbokompresorů v nevýbušném provedení Ex d.

Realizace: divize Pohony

2012

GLASS SERVICE, a.s. - Rozvaděče nízkého napětí

Rozvaděče pro řízení výrobní linky pro tavení a homogenizaci technické skloviny.

Realizace: divize Výroba

2012

WEPPLER FILTER s.r.o. - Kompenzační rozváděč +RC1

Kompenzační rozváděč +RC1, nehrazený, 260 kVAr

Realizace: divize Výroba + divize Realizace a inženýrink

2012

Teva Czech Industries s.r.o. - Nový závod, frekvenční měniče pro regulované pohony

Nový závod, frekvenční měniče pro regulované pohony vzduchotechniky a zdroje chladu. Celkem dodáno 53 pohonů o celkovém instalovaném výkonu 485 kW.

Realizace: divize Pohony

2012

AVX Czech Republic s.r.o. - Formovací zdroj ELCM 3D 650 V

Stejnosměrný zdroj s výstupním napětím 0-650 V s výkonem 3 kW.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2012

Ingersoll-Rand - Střídač pro klimatizaci u kolejových vozidel

Střídač určen pro pohon ventilátorů a kompresoru klimatizace kolejových vozidel. Galvanicky neoddělený zdroj sinusového napětí se dvěma nezávislými výstupy. Výkon hlavního výstupu 6.5 kW, pomocného 0.5 kW.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2012

ČEZ a.s., Elektrárna Kamýk nad Vltavou - Odstředivá čerpadla, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony odstředivých čerpadel s kroužkovými motory 110 kW, 2x MA 90 HD.

Realizace: divize Pohony

2012

Dalkia a.s., Teplárna Olomouc - Náhrada frekvenčních měničů, pohony odstředivých čerpadel

Náhrada původních frekvenčních měničů Samistar novými z řady ACS800, 450 kW (1x) a 1200 kW (1x).

Realizace: divize Pohony

2012

EGE, s.r.o. - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (EGE, 2012)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA510.22

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2012

Regio Jet (Student agency) - Usměrňovač 3 kV

Usměrňovač 6-ti pulsní pro zdroj 3 kV/120 kW pro zkušebnu lokomotiv a vagónů.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2012

Elektrizace železnic, a.s. - Statický měnič kmitočtu ELSTR v NS Chomutov

Statický měnič kmitočtu ELSTR 90/75 s výstupem 3x380 V, 135 A, 75 Hz a výkonem 90 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2012

ČEZ, a.s. - STELCOM 285-t630, 197 kVAr

Regulátory jalového výkonu typ STELCOM 285-t630 pro několik fotovoltaických elektráren.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2012

České dráhy, AŽD Praha - Zálohovaný napájecí zdroj UNZ (České dráhy, 2012)

Řada statických zálohovaných zdrojů UNZ pro napájení drážních zabezpečovacích zařízení se střídavým výstupem 50 Hz, 75 Hz a 275 Hz.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2012

Siemens s.r.o. Závod elektromotory - Tester pro zkoušení izolační pevnosti materiálů do napětí 30 kV

Návrh a dodávka testeru pro zkoušení izolačních materiálů a laků vodičů vinutí asynchronních strojů, zkušební napětí 30 kV, 10 mA, kontinuální záznam zkoušky při plynule rostoucím napětí, záznam průběhu proudu, záznam okamžiku průrazu izolace.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2012

Siemens s.r.o. Závod elektromotory - Zkušební pracoviště pro provádění VN zkoušek asynchronních motorů

Návrh a dodávka testeru pro samostatné otestování izolačního systému asynchronních motorů po provedené kusové zkoušce. Automatizované zkoušení izolačního systému, se záznamem průběhu napětí, kapacitních proudů, rozvoje výbojové činnosti a případným záznamem průrazu. Ukládání dat do podnikové databáze SAP.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2012

ABB, s.r.o. - Zkušebna pro zkoušení elektrických strojů opravny ABB Ostrava

Návrh a dodávka sestavy technologie zkušebny určené pro provádění kusových zkoušek před a po rekonstrukci stejnosměrných a střídavých elektrických strojů a transformátorů. Pro napájení zkoušených strojů jsou instalovány zdroje stejnosměrného napětí do výkonu 1 MW, zdroj střídavého napětí do výkonu 3,5 MVA včetně VN a NN přizpůsobovacích transformátorů a pomocný booster. Technologie zkušebny je řízena ze dvou pracovišť, z nichž je možné si nezávisle předávat řízení jednotlivých zdrojů. Vývody všech zdrojů obsahují základní měření, která jsou monitorována a zobrazována obsluze na velínu formou vyhodnocených veličin, osciloskopických průběhů, vektorových diagramů nebo

...
2012

AMSOFT, s.r.o. - Dodávka a instalace systému SAVAS 4x

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace