Zobrazit vše jako strom

Reference

Filtrování referencí Skrýt filtr Kalendář Kalendář

Filtrované reference:

2011

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Záložní zdroj EZZT

Náhrada původních měničů Tyristat na Slovensko do Ústřední vojenské nemocnice v Ružomberku. Jedná se o neredundantní provedení EZZT-1 7,5 kVA s jedním měničem.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2011

Česká rafinérská a.s. - Dodávka NN a VN motorů

Dodávka NN a VN motorů v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Celkem 54 ks motorů o celkovém instalovaném výkonu 3900 kW.

Realizace: divize Pohony

2011

Slovenská technická univerzita - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (STU, 2011)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA500, ENA510.22, ENA510.13 a ENA440

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Dalkia a.s., Teplárna Olomouc - Pohon napáječky 1550 kW / 3.3 kV

1x regulovaný pohon napáječky 1550 kW / 3.3 kV v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor, s manuálním by-passem. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič ABB: ACS1000. 
Asynchronní motor: ABB (původní).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2011

Sokolovská uhelná, a.s., Lom Jiří - Pasové dopravníky, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony dopravníkových pásů s kroužkovými motory, extrémně těžké rozběhy: - 4x MA 350 HD pro motory 250 kW - 3x MA 350 HD pro motory 320 kW - 4x M 500 HD pro motory 500 kW.

Realizace: divize Pohony

2011

Siemens s.r.o. Závod elektromotory - Zkušební pracoviště pro zkoušení asynchronních strojů do výkonu 50 kW

Návrh a dodávka sestavy zatěžovatele, zvedacího stolu, napájecího zdroje, měřicí a řídicí části, a zákaznického SW pro provádění poloautomatických zkoušek asynchronních strojů v režimech typových zkoušek (naprázdno, nakrátko, zatěžovací charakteristiky, oteplovací charakteristiky, dynamické momentové charakteristiky).

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

ThyssenKrupp Uhde GmbH - Výroba a dodávka vysokorychlostního záznamového systému

Účelem vysokorychlostního záznamového systému je monitoring funkce dvou reaktorů na výrobu nízkohustotního polyetylénu. Dodávaný systém monitoruje 140 napěťových, proudových a termočlánkových kanálů a 60 digitálních kanálů s frekvencí vzorkování 1 kHz na každý kanál. Systém provádí také detekci událostí na kterémkoli kanálu nebo na kombinaci kanálů. Jádro systému tvoří komponenty National Instruments. Systém používá tří SCXI šasi pro přizpůsobení signálů a jeden plně obsazený PXI systém pro sběr dat. Časová základna pro sběr dat je generována časovacím modulem PXI-6608, který je navázán na GPS přijímač. Vzorkované signály se ukládají na

...
2011

BRONSWERK HEAT TRANSFER - pro OOO NAFTAN, Bělorusko. Pohony ventilátorů vzduchových chladičů

Dodávka 94 ks NN motorů 380 V / 1500 min-1 různých výkonů pro pohony ventilátorů vzduchových chladičů v nevýbušném provedení Ex d. Celkový instalovaný výkon 1630 kW.

Realizace: divize Pohony

2011

UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov - Pohon kompresoru 710 kW / 6 kV

Dodávka VN motoru 710 kW / 6 kV / 426 min-1 pro pohon pístového kompresoru v nevýbušném provedení Ex d.

Realizace: divize Pohony