O společnosti

historie-elcom-a-s-ovalFirma ELCOM byla založena v roce 1990 jako společnost s ručením omezeným. Její zakladatelé byli Ing. Jiří Holoubek a Ing. Vladimír Korenc.

Původní záměr obou inženýrů byl vytvořit Inženýrské a konzultační středisko v oboru silnoproudé elektrotechniky, specializované na oblast kompenzace jalového výkonu, elektromagnetické kompatibility a optimalizaci spotřeby elektřiny. Vysoká poptávka průmyslu po kvalitních službách a hlavně po výrobcích v tomto oboru, vytvořily základ pro postupné rozšíření společnosti o další oblasti.

V roce 1992 byly aktivity společnosti rozšířeny o oblast střídavých regulovaných pohonů a speciálních elektromotorů. Dále v roce 1992 společnost začala provádět i vlastní elektromontáže a v tomtéž roce zahájila i vlastní dílenskou výrobu v pronajatých prostorách v podniku MEZ Nedvědice. O rok později pak byla ve společnosti vytvořena i projektová kancelář na nově zřízeném pracovišti v Ostravě. V té době již měla společnost pokryta čtyři místa na mapě České republiky a to v Praze, Brně, Nedvědici a Ostravě. Počet zaměstnanců a finanční obrat společnosti se každým rokem násobil. V roce 1996 byly vytvořeny podmínky na transformaci původní společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Úspěšný projekt analyzátoru energetických rušení BK500 byl základem na spolupráci s katedrou měření na TU VŠB FEI v Ostravě. Tato spolupráce vyústila v roce 1997 k založení významné divize Virtuální instrumentace, kde se projekt BK úspěšně rozvíjí dodnes.

V roce 1998 byla zakoupena továrna ve městě Bystřice nad Pernštejnem a byla sem soustředěna kompletní elektrotechnická výroba společnosti.

V roce 2000 se struktura korporace ustálila na pěti divizích, ve kterých pracuje kolem stopadesáti zaměstnanců.