Divize Aplikovaná elektronika

Divize Aplikované elektroniky se sídlem v Brně je zaměřena na výzkum, vývoj a výrobu speciálních výkonových elektronických zařízení, zejména speciálních napájecích zdrojů pro železnici a zkušebny elektrických strojů.

ELCOM DAE BuildingVětšina zdrojů je však vyráběna jako speciální podle potřeb zákazníka. Podle doposud zrealizovaných zakázek se jednalo o zdroje pro zkušebny a laboratoře, popř. zdroje, které měly přizpůsobit napájení technologie pro jinou napěťovou soustavu. (např. pro 60Hz). Součástí byly i stejnosměrné pulzní zdroje určené např. pro galvanizaci s vysokou přesností regulace. Obecně lze říci, že v Divizi aplikované elektroniky je možno vyrobit libovolný zdroj z jakéhokoliv vstupního napětí a kmitočtu na libovolné napětí a kmitočet a počet fází na výstupu a to ve výkonech v řádu stovek watů až do několika MW.