Divize Pohony

Divize Pohony se sídlem v Praze je jednou z nejstarších divizí společnosti ELCOM, a.s. Svoji činnost v oblasti elektrických pohonů a jejich komponent rozvíjí již od roku 1992, se zaměřením na pohony v prostředí s nebezpečím výbuchu, energetice, vodárnách, těžebním průmyslu, atd.

Je systémovým integrátorem firmy Siemens pro dodávky motorů do prostředí s nebezpečím výbuchu (dříve motorů firmy Loher, před jejím začleněním do skupiny Siemens).

ELCOM Headquarters BuildingPo dobu své existence dosahuje divize Pohony významné úspěchy jak v projekční, tak v dodavatelské činnosti. Ve spolupráci s ostatními divizemi ve struktuře společnosti dodává regulované i neregulované pohony formou dodávky „na klíč", tedy včetně projektu, rozvodných zařízení, implementace do řídícího a vizualizačního systému technologie, ověření zpětných vlivů na napájecí síť podle platných standardů. Vše podle požadavků koncového uživatele. Pohony dodává napříč výkonovým spektrem 0.1 kW ÷ 20 MW, včetně VN regulovaných pohonů, kterých od roku 1999 zrealizovala již 15. Dodává pohony a jejich komponenty i na exportní zakázky.