Divize Realizace a inženýrink

Divize Realizace a inženýrink se sídlem v Brně a Ostravě se věnuje dodávkám rozvodných a kompenzačních zařízení nízkého a vysokého napětí s důrazem na zajištění elektromagnetické kompatibility celého výkonového systému.

ELCOM DAE BuildingDále provádí rozbory technických stavů napájecích sítí zejména z hlediska optimálního provozu a zajištění elektromagnetické kompatibility. Zabývá se hlavně projektovou činností, finálními dodávkami, autorskými a technickými dozory, komplexními a garančními zkouškami v oblasti elektrických průmyslových sítí zejména ve vodárenském odvětví, hutnictví, těžkém strojírenství a sklářském průmyslu. Stejné činnosti nabízí také pro průmysl petrochemický.