Power Engineering

Power Engineering se sídlem v Brně je zaměřena na projekční činnost v silnoproudé elektrotechnice, vývoj a dodávku výkonové elektroniky a návrhem a dodávkou speciálních pohonů.

Oddělení Výkonové elektroniky se sídlem v Brně je zaměřena na výzkum, vývoj a výrobu speciálních výkonových elektronických zařízení, zejména speciálních napájecích zdrojů pro železnici a zkušebny elektrických strojů.

ELCOM DAE BuildingVětšina zdrojů je však vyráběna jako speciální podle potřeb zákazníka. Podle doposud zrealizovaných zakázek se jednalo o zdroje pro zkušebny a laboratoře, popř. zdroje, které měly přizpůsobit napájení technologie pro jinou napěťovou soustavu. (např. pro 60 Hz). Součástí byly i stejnosměrné pulzní zdroje určené např. pro galvanizaci s vysokou přesností regulace. Obecně lze říci, že v Divizi aplikované elektroniky je možno vyrobit libovolný zdroj z jakéhokoliv vstupního napětí a kmitočtu na libovolné napětí a kmitočet a počet fází na výstupu a to ve výkonech v řádu stovek watů až do několika MW.

Oddělení Pohony se sídlem v Praze je jednou z nejstarších divizí společnosti ELCOM, a.s. Svoji činnost v oblasti elektrických pohonů a jejich komponent rozvíjí již od roku 1992, se zaměřením na pohony v prostředí s nebezpečím výbuchu, energetice, vodárnách, těžebním průmyslu, atd.

Je systémovým integrátorem firmy Siemens pro dodávky motorů do prostředí s nebezpečím výbuchu (dříve motorů firmy Loher, před jejím začleněním do skupiny Siemens).

Po dobu své existence dosahuje divize Pohony významné úspěchy jak v projekční, tak v dodavatelské činnosti. Ve spolupráci s ostatními divizemi ve struktuře společnosti dodává regulované i neregulované pohony formou dodávky „na klíč", tedy včetně projektu, rozvodných zařízení, implementace do řídícího a vizualizačního systému technologie, ověření zpětných vlivů na napájecí síť podle platných standardů. Vše podle požadavků koncového uživatele. Pohony dodává napříč výkonovým spektrem 0.1 kW ÷ 20 MW, včetně VN regulovaných pohonů, kterých od roku 1999 zrealizovala již 15. Dodává pohony a jejich komponenty i na exportní zakázky.

Oddělení Realizace a inženýrink se sídlem v Brně a Ostravě se věnuje dodávkám rozvodných a kompenzačních zařízení nízkého a vysokého napětí s důrazem na zajištění elektromagnetické kompatibility celého výkonového systému.

Dále provádí rozbory technických stavů napájecích sítí zejména z hlediska optimálního provozu a zajištění elektromagnetické kompatibility. Zabývá se hlavně projektovou činností, finálními dodávkami, autorskými a technickými dozory, komplexními a garančními zkouškami v oblasti elektrických průmyslových sítí zejména ve vodárenském odvětví, hutnictví, těžkém strojírenství a sklářském průmyslu. Stejné činnosti nabízí také pro průmysl petrochemický.