Manažeři

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.

Generální ředitel a člen představenstva

Ing. Aleš Kraus

Výkonný ředitel a člen představenstva