Ostatní činnosti

  • Expertní činnost
  • Zpracovávání projektů, dodávky komponent, montáže a uvádění do provozu
  • Revize
  • Referenční měření energetického rušení
  • Kompenzace jalového výkonu a vyšších harmonických