Drážní napájecí zdroje

  • Napájecí zdroje staničních zabezpečovacích zařízení

    Napájecí zdroje staničních zabezpečovacích zařízení jsou určeny k bezpečnému napájení kolejových obvodů 75 Hz i 275 Hz používaných u ČD a ŽSR. Pracovní kmitočty všech jednotlivých měničů kmitočtu jsou obecně volitelné v rozmezí od 0,2 Hz až 300 Hz s rozlišením 0,2 Hz.

  • Multinapěťové zdroje

    Multinapěťové zdroje EVMZ jsou speciální zdroje vysokého napětí určené pro zkušebny kolejových elektricky hnaných vozidel (elektrických lokomotiv). Předností těchto zdrojů je integrace všech možných vyskytujících se druhů napájecích trakčních napětí, které se používají na kolejových vozidlech v celém světě do jednoho zařízení.
  • Pomocné zdroje kolejových vozidel

    Pomocné zdroje pro použití u drážních aplikací se skládají z pulzního měniče na vstupní straně, 3-fázového střídače na výstupu a řídící části.

Často kladené otázky (FAQ)