Multinapěťové zdroje

Multinapěťové zdroje EVMZ jsou speciální zdroje vysokého napětí určené pro zkušebny kolejových elektricky hnaných vozidel (elektrických lokomotiv). Předností těchto zdrojů je integrace všech možných vyskytujících se druhů napájecích trakčních napětí, které se používají na kolejových vozidlech v celém světě do jednoho zařízení.