Pomocné zdroje kolejových vozidel

Pomocné zdroje pro použití u drážních aplikací se skládají z pulzního měniče na vstupní straně, 3-fázového střídače na výstupu a řídící části.