2003

Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice - Analysis for Coal Mine Nástup Tušimice, Large analysis of network 110/35/6/0.4 kV

Analysis for Coal Mine Nástup Tušimice, Large analysis of network 110/35/6/0.4 kV considering EMC and reactive power balance.