2006

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí Most, a.s. - Power Network Analyser BK-ELCOM (VÚHU, a.s., 2006)

ENA - ELCOM Network Analyzer ENA500

Realization: Virtual Instrumentation division