2008

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - Power Network Analyser BK-ELCOM (SEPS, a.s., 2008)

15x ENA440

Realization: Virtual Instrumentation division