2009

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - Power Network Analyser BK-ELCOM (SEPS, a.s., 2009)

Monitoring of 27th systems with ENA440.

Realization: Virtual Instrumentation division