2011

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - Power Network Analyser BK-ELCOM (SEPS, a.s., 2011)

2x ENA - ELCOM Network Analyzer ENA510.22

Realization: Virtual Instrumentation division