2011

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - Power Network Analyser BK-ELCOM (SEPS, 2, 2011)

4x Phasor Measurement Unit ENA460-PMU

Realization: Virtual Instrumentation division