2012

Technická univerzita v Košiciach - Power Network Analyser BK-ELCOM (TUK, 2012)

ENA - ELCOM Network Analyzer PNA571

Realization: Virtual Instrumentation division