2003

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí Most, a.s. - Power Network Analyser BK-ELCOM (VÚHU, a.s., 2003)

Power Network Analyser BK-ELCOM.

Realization: Virtual Instrumentation division