Termín konání 14. konference ERU 2022 byl

16. – 17.05.2022
Brno - Quality Hotel Brno Exhibition Centre

Křižíkovského 496/20, 603 00 Brno

Program a harmonogram 14. konference ERU 2022

Pondělí 16.05.2022

08:00 - 09:00 Registrace
09:00 - 09:30 Keynote
 • Výzvy transformace energetického sektoru pro oblast kvality elektrické energie
  Jiří Drápela, VUT v Brně
Blok 1 09:30 - 10:30 Prezentace příspěvků sekce "Moderní trendy a technologie v energetice"
 • Využití optických vláken pro měření elektrických veličin
  Vladimír Vašinek, OptiCE Photonics
 • Digitální transformace energetického managementu v průmyslu
  Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace ČR
 • SVR a nové trendy dle kodexu 2022
  Jindřich Zoubek, TECHSYS - HW a SW
10:30 - 10:45 Coffee Break
Blok 2 10:45 - 12:00 Prezentace příspěvků sekce "Moderní trendy a technologie v energetice"
 • Kvalitné dáta sú základom dobrých obchodov - prečo je rozumné investovať do smart merania a ako profitovať zo zdieľania dát
  Ivan Trup, MicroStep Invest
 • Využití blockchainu pro konstrukci fail-safe řídicích systémů v energetice
  Otto Havle, ELA Blockchain Services
 • Vyzařování silových kabelů na vysokých frekvencích
  Martin Pospíšilík, UTB Zlín
 • Komunikační testbed pro chytré sítě v energetice
  Ján Sláčik, Petr Musil, VUT v Brně
12:00 - 12:30 Diskuze a dotazy na autory sekce "Moderní trendy a technologie v energetice"
12:30 - 13:15 Oběd
Blok 3 13:15 - 14:15 Prezentace příspěvků sekce "Nástroje pro měření a vyhodnocování kvality elektřiny"
 • Systém pro měření na distribučních trafostanicích
  Filip Neuhäuser, TTC Marconi
 • Ověřování řetězce měření pro projekt MDTS
  Oldřich Šmída, ČEZ Distribuce
 • Vizualizační možnosti provozu linkových kondicionerů
  Jindřich Zoubek, TECHSYS - HW a SW
14:15 - 14:30 Coffee Break
Blok 4 14:30 - 15:30 Prezentace příspěvků sekce "Nástroje pro měření a vyhodnocování kvality elektřiny"
 • ENA-NXG a měření na železničních napájecích stanicích
  Jaroslav Pawlas, Jiří Hula, ELCOM
 • Centrála PQ – nový nástroj pro vyhodnocování kvality elektřiny v podmínkách PREdistribuce
  Tomáš Sýkora, PREdistribuce
 • Testování fotovoltaických elektráren pomocí multikanálového trasování křivky proud-napětí
  Bernhard Grasel, NEO Messtechnik
15:30 - 16:00 Diskuze a dotazy na autory sekce "Nástroje pro měření a vyhodnocování kvality elektřiny"
16:00 - 16:15 Coffee Break
16:15 - 17:15 Panelová diskuze nad prezentovanými tématy
18:15 - 23:00 Společenský večer s večeří

Úterý 17.05.2022

Blok 5 09:00 - 10:30 Prezentace příspěvků sekce "Kvalita dodávky a odběru elektrické energie v PS/DS/LDS"
 • Nová norma Kvality a její dopad na Přenosovou soustavu ČR
  František Rajský, ČEPS
 • Trendy z pohledu regulátora
  Vladimír Vajnar, Jan Liška, Energetický regulační úřad
 • Měření harmonických v oblasti 2-60 kHz
  František Žák, Photomate
 • Aktuální problémy lokálních distribučních soustav
  Martin Michek, ČAPLDS
10:30 - 11:00 Diskuze a dotazy na autory sekce "Kvalita dodávky a odběru elektrické energie v PS/DS/LDS"
11:00 - 11:15 Coffee Break
Blok 6 11:15 - 12:15 Prezentace příspěvků sekce "Výkonová elektronika, zdroje rušení a prostředky pro jeho eliminaci"
 • Kompenzace účiníku a filtrace harmonických v průmyslových sítích vysokého napětí
  Jaroslav Pawlas, ELCOM
 • Linkové kondicionéry a jejich aplikace v distribučních soustavách,
  Luděk Štěrba, Miroslav Malec, ELCOM
 • Multi hladinový měnič pro testování asynchronních motorů
  Jiří Gärtner, Tomáš Žůrek, ELCOM
12:15 - 12:45 Diskuze a dotazy na autory sekce "Výkonová elektronika, zdroje rušení a prostředky pro jeho eliminaci"

Závěrečné slovo

Pořadatel si vyhrazuje právo na možnou změnu programu

Partneři

Chcete-li se stát partnerem konference, tak prosím napište na email iveta.homolova@elcom.cz

Vaše logo bude uvedeno v pozvánce a dalších doprovodných materiálech konference ERU 2022.

Hlavní partner

Logo TTC
Logo ELCOM
Logo ELECTROINDUSTRY
Logo Schrack
Logo EGC CB
Logo Techsys
Logo Microstep
Logo Brother

Mediální partner konference

Logo Průmyslová ekologie s.r.o.

Kontakt

Tajemník konference:

Mgr. Ing. Radek Jakob
Mobil: +420 720 949 094
Email: radek.jakob@elcom.cz
ELCOM, a. s., Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec

Organizační kontakt:

Iveta Homolová
Mobil: +420 724 777 386
Email: iveta.homolova@elcom.cz
ELCOM, a. s., Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec

Odborný garant:

Ing. Jiří Hula, PhD.
Mobil: +420 724 189 216
Email: jiri.hula@elcom.cz
ELCOM, a. s., Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec

Registrace

Registrace na konferenci ERU 2022 je ukončena

Galerie ERU 2022