Kompletní
technické
vybavení
zkušeben

VÝSTUPNÍ, MEZIOPERAČNÍ
A TYPOVÉ ZKUŠEBNY, POHONY

Komplexní řešení projektu na míru, od návrhu až po realizaci

Jsme nejvýznamnějším českým výrobcem a dodavatelem zkušeben elektrických strojů, zejména v rámci zakázkové realizace jejich kompletního technického vybavení, které dodáváme od zdrojové části až po řídicí software. Orientujeme se zejména na výstupní zkušebny, mezioperační zkušebny a zkušebny pro typové zkoušky.

Vždy se jedná o zakázkové realizace stavěné pro konkrétního zákazníka. Při konstrukci zkušeben využíváme osvědčených řešení, komponent světových značek a námi vyvinutého testovacího softwaru.

Dále se zabýváme náhradou stávajících pohonů – elektrifikace zařízení. Např. náhrady spalovacích nebo parních turbín elektromotorem bez nebo s frekvenčním měničem. Náhrada stávajícího elektropohonu bez nebo s frekvenčním měničem.

Tester
kompresorů

Tester měří elektrické, pneumatické a mechanické parametry kompresorů pro chladicí zařízení. Jedná se o tzv. funkční tester. Je to tester, který testuje funkčnost testovaného výrobku.

Více informací
kompresor_214x270

Dynamometr

Laboratorní pracoviště pro demonstraci typových zkoušek motorů. Jako zatěžovatel slouží asynchronní motor napájený z frekvenčního měniče s rekuperační a brzdnou jednotkou.

Více informací
dynamometr_214x270

Výstupní
zkušebny

Výstupní zkušebny slouží při výrobě elektrických motorů k ověření parametrů každého vyrobeného kusu a rovněž pro kusové zkoušky k ověření požadovaných parametrů testovaného kusu.

Více informací
zkusebny_1_214x270

Mezioperační
zkušebny

Účelem mezioperačních zkušeben je kontrola správnosti všech sledovaných parametrů statorových svazků a transformátorů před jejich impregnací.

Více informací
EBIV1R~8

Zkušebny pro
typové zkoušky

Naše zkušebny slouží k provádění typových zkoušek elektromotorů dle norem ČSN EN 60034-2-1 ed. 2, IEEE Std 112, C390-10.

Více informací
E1V982~K

Pomocné
měřicí
přístroje

Více informací

Industart MA

Více informací
rotorove_spoustece_MA_214x270

Industart M

Více informací
rotorove_spoustece_214x270

ABB – Softstarty

Více informací
abb_softstart_214x270

ABB – VN
frekvenční měniče

Více informací
abb_VN_menic_214x270

ABB – NN
frekvenční měniče

Více informací
abb_NN_menic_214x270

Siemens (Loher) –
VN frekvenční
měniče

VN frekvenční měnič Robicon Perfect Harmony
s výkonovým rozsahem 180 kVA ÷ 14 MW

Více informací
VN_frekv_menic_214x270

Siemens (Loher) – elektromotory
pro vysoké teploty

Více informací
MDOFWL~T

Siemens (Loher) – elektromotory
pro nízké teploty

Více informací
MDOFWL~T

Siemens (Loher) –
elektromotory VN

Více informací
Siemens_motor_VN_214x270

Siemens (Loher) –
elektromotory NN

Více informací
Siemens_motor_NN_214x270

Řešení na míru
vašim potřebám

Všechny naše možnosti navrhneme a upravíme tak,
aby perfektně seděly Vašemu projektu.

  • Zjištění požadavků zákazníka
  • Návrh konkrétní zkušebny na míru zjištěným potřebám
  • Připomínkování návrhu s klientem
  • Zapracování připomínek
  • Realizace řešení

Zkušebny elektrických strojů

Test Beds

+420 558 279 940 Kontaktovat

Pohony

Electrical Drives

+420 602 216 269 Kontaktovat