Životní prostředí

Životní prostředí

Odpovědnost za životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Společnost ELCOM, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Soulad s těmito normami je certifikován externí společnosti BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. Veškerý technický vývoj, konstrukce a výroba podléhá přísným kritériím pro ochranu životního prostředí s maximální snahou omezit bezpečnostní rizika a ekologické dopady našich výrobků.

Životní prostředí

ISO 14001 ISO 45001

Beskydy

O společnosti ELCOM Ochrana životního prostředí