Životní prostředí

Životní prostředí

Odpovědnost za životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Společnost ELCOM, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Soulad s těmito normami je certifikován externí společnosti BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. Veškerý technický vývoj, konstrukce a výroba podléhá přísným kritériím pro ochranu životního prostředí s maximální snahou omezit bezpečnostní rizika a ekologické dopady našich výrobků.

Životní prostředí

ISO 14001 ISO 45001

Beskydy

O společnosti ELCOM Ochrana životního prostředí

Jsme Zelená firma

Společnost ELCOM, a. s., se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Zároveň je tím bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru podporujeme v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na recepci ve vstupní hale. Projekt naší firmě také umožňuje bezplatný svoz a následnou recyklaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu jsou společnosti REMA, které se specializují na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice.

Likvidace odpadu a elektroodpadu

Mezi krátkodobé a okamžité opatření patří důsledné třídění a recyklace odpadů. Naše společnost má uzavřené dlouhodobé smlouvy pro likvidaci

elektroodpadu máme smlouvu se společností REMA Systém, a.s. Praha, která zabezpečuje efektivní recyklaci odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ);

žárovek – spolupracujeme s firmou ARGOS ELEKTRO, a.s., která zajišťuje zpětný odběr a jejich ekologickou recyklaci;

nebezpečného odpadu (plechovky od barvy, spreje), který odevzdáváme ve sběrném dvoře společnosti OZO Ostrava s.r.o., se kterou máme uzavřenou smlouvu;
komunálního a spalitelného odpadu, který rovněž na základě smlouvy se společností OZO;
skleněné odpady odevzdáváme do sběrných kontejnerů, jejichž vývoz zajišťuje OZO Ostrava.

Souhlasím s použitím cookies -->